LINA-PAUSE

מעו”ס לזמרת בגיל 40+ 4.9.23

כמה אומץ צריך כדי ללכת אחרי הלב פעם אחת? וכמה צריך כדי להמשיך ללכת בדרך הלב? האם יש מחירים והאם הם שווים את זה? עדינה אבן זוהר, שהחלה בקריירת שירה אחרי גיל 40 וממשיכה בה גם היום, בגיל 67.

LINA-PAUSE
LINA-PAUSE
מעו"ס לזמרת בגיל 40+ 4.9.23
/
הצגת קוד הטמעה