כי אני חייל

נשות משרתי הקבע 27.12.23

באולפן אורחת ספיר אהרון יפת – נציגת פורום נשות אנשי הקבע כדי לשמוע ולהבין את התמודדות הנשים הללו עם מורכבות תקופת הלחימה

כי אני חייל
כי אני חייל
נשות משרתי הקבע 27.12.23
/
הצגת קוד הטמעה