כי אני חייל

“צוות” ארגון גמלאי צה”ל 17.1.23

לפני כמה חודשים נכנס לתפקידו מנכ”ל “צוות” – ארגון גמלאי צה”ל, אמיר שוצמן. האם רוח חדשה מנשבת בארגון כתוצאה מכך? אם כן, מהם כיווני הפעולה של המנכ”ל החדש? מה השתנה עד כה, ומה בתכנית העבודה לשנת 2023?

כי אני חייל
כי אני חייל
"צוות" ארגון גמלאי צה"ל 17.1.23
/
הצגת קוד הטמעה