פדגוגיה PLAY THE

רונית גרינגולד 27.7.20

רונית גרינגולד מומחית בתחום הפדגוגיה הדיגיטלית, עמה נשוחח על הקשר בין פדגוגיה בעידן דיגיטלי ומשחוק

פדגוגיה PLAY THE
פדגוגיה PLAY THE
רונית גרינגולד 27.7.20
/
הצגת קוד הטמעה