נקודת השוויון 365

שוויון מגדרי בחברה החרדית 18.10.21

מסתבר ששוויון מגדרי קיים ושוקק גם בקרב בקרב האוכלוסייה החרדית שמגדירה את עצמה ״החרדים החדשים״. בראיון מרתק עם מיכל צ׳רנוביצקי פעילה חברתית פוליטית חרדית נחשפנו לקונפליקטים מגדריים עימם מתמודדת החברה החרדית, ראינו כיצד התמודדות נשים לרשימת הרשות בעיר חרדית שינתה את התנהלות העיר ופינתה מקום גם לנשים, והכי חשוב נחשפנו לסיפור אישי שמחזק את הטענה שחינוך לשוויון מגדרי מגיל לידה גם בחברה החרדית מייצר את הבסיס החזק ביותר של האישיות שמתמודדת ובאה לתקן תפיסות וסטראוטיפים שונים שאינם רלוונטיים עוד היום. מוזמנים להצצה לעולם החרדי הפמיניסטי. 

נקודת השוויון 365
נקודת השוויון 365
שוויון מגדרי בחברה החרדית 18.10.21
/
הצגת קוד הטמעה