פדגוגיה PLAY THE

שלומית מגן 22.6.20

שלומית פיתחה משחקי למידה ובנתה תכנית שאושרה על ידי משרד החינוך על מנת להקנות לאנשי החינוך בבתי הספר בחינוך המיוחד והרגיל ובמגזר הפרטי כלים יישומיים ומידיים לקדם את התלמידים

פדגוגיה PLAY THE
פדגוגיה PLAY THE
שלומית מגן 22.6.20
/
הצגת קוד הטמעה