כי אני חייל

שרות חיילים חרדים בצה”ל 25.1.21

שירות חיילים חרדים בצה”ל. אילו גורמים מלווים ומסייעים לפני השירות, במהלכו ולאחריו? מה הסיוע שניתן ולמה הוא דרוש?

כי אני חייל
כי אני חייל
שרות חיילים חרדים בצה"ל 25.1.21
/
הצגת קוד הטמעה