נקודת השוויון 365

תחבורה במבט מגדרי 9.8.21

הפערים המגדריים נמצאים בכל תחום בחיינו. היום אירחתי בתכנית את אייל סנטו, אורבניסט, יועץ עירוניות טקטית ולוגיסטיקה עירונית מקיימת והתייחסנו לתחבורה ממבט מגדרי באמצעות הבנת המרחב האורבני תוך התייחסות לנושא מסקירה שערך מכון אדווה לעיריית תל אביב-יפו. ראינו שנשים משתמשות פחות במרחב הציבורי מאשר גברים, הבנו מה הסיבות לכך ושוחחנו על הדרכים בהן ניתן לנקוט על מנת לאפשר שוויון בשימוש במשאבים ציבוריים בין על ידי שינויים פיזיים במרחב העירוני גם באמצעות עירוניות טקטית ובין על ידי הטמעת שינוי ברובד התודעתי. שוחחנו על השפעת הקורונה על התחום ועוד…

נקודת השוויון 365
נקודת השוויון 365
תחבורה במבט מגדרי 9.8.21
/
הצגת קוד הטמעה