קול עולה ממעול"ה

תכנית ראשונה 2.11.22

“קול עולה ממעול”ה” תכנית חברתית חדשה בענייני היום אקטואליה, פוליטיקה וספורט בהנחיית ניר אבוש, אשר סימן טוב וגיתי אנדוולט, העובדים במרכז עיסוקים ולמידה מעול״ה של אלאור.

קול עולה ממעול
קול עולה ממעול"ה
תכנית ראשונה 2.11.22
/
הצגת קוד הטמעה