כי אני חייל

תתקדמו 29.3.22

“תתקדמו” התכנית הצה”לית לגיוס צעירים על הרצף האוטיסטי כחיילים מן המניין, אורח אודי הלר, אוטיסט, יוזם התכנית הלאומית לקידום אוטיסטים בצה”ל, ויועץ ראש חטיבת התכנון באגף כח אדם בצה”ל.

כי אני חייל
כי אני חייל
תתקדמו 29.3.22
/
הצגת קוד הטמעה