התכנית המלאה 15.9.19

התכנית המלאה 15.9.19
שוב יוצא הזמר

 
 
00:00 /
 
1X
 

התכנית המלאה 12.9.19

התכנית המלאה 12.9.19
METAL HEADS

 
 
00:00 /
 
1X
 

אורציון ברתנא 11.9.19

אורציון ברתנא 11.9.19
בנעימה אישית

 
 
00:00 /
 
1X
 

התכנית המלאה 8.9.19

התכנית המלאה 8.9.19
שוב יוצא הזמר

 
 
00:00 /
 
1X
 

התכנית המלאה 5.9.19

התכנית המלאה 5.9.19
METAL HEADS

 
 
00:00 /
 
1X
 

שירן נטור חאפי 4.9.19

שירן נטור חאפי 4.9.19
בנעימה אישית

 
 
00:00 /
 
1X
 

התכנית המלאה 1.9.19

התכנית המלאה 1.9.19
שוב יוצא הזמר

 
 
00:00 /
 
1X
 

התכנית המלאה 29.8.19

התכנית המלאה 29.8.19
METAL HEADS

 
 
00:00 /
 
1X
 

דרור אלכסנדר 28.8.19

דרור אלכסנדר 28.8.19
בנעימה אישית

 
 
00:00 /
 
1X
 

התכנית המלאה 25.8.19

התכנית המלאה 25.8.19
שוב יוצא הזמר

 
 
00:00 /
 
1X